S americkou hypotékou zaplatíte cokoliv

Když se řekne hypotéka, mnoho lidí si stále vybaví úvěr na bydlení. Je to opravdu pravda nebo tomu tak už v dnešní době být nemusí? Není hypotéka jako hypotéka. Nyní si sdělíme základní fakta.

Klasická hypotéka, například ta, kterou získáte v bance, se vidí nejčastěji. O jaký úvěr se jedná? Typický úvěr s dlouhou dobou splatnosti a ručením nemovitosti. V bance musíte mít čisté registry a mít dostatečný příjem, aby Vám mohla být hypotéka vypočítána. Do zástavy dáte nemovitost a získáte peníze. Peníze ovšem můžete použít pouze na bydlení, například na koupi nebo rekonstrukci bytu, koupi nebo rekonstrukci domu a tak podobně. Mnohdy si bereme hypotéku, když chceme stavět dům, nebo právě rekonstruovat byt.

U banky navíc musíte mít čisté registry a hypotéka je běžně účelová. Musíte tedy dokládat doklady a faktury nebo prokázat, že jste si koupili třeba byt kupní smlouvou.

slečna na zemi

Americká nebankovní hypotéka je v podstatě úvěr, u kterého opět ručíte nemovitostí. Do zástavy můžete dát byt, dům, pozemek, dokonce i družstevní byt a mnoho dalších nemovitostí. Odhadne se cena a z ní získáte třeba až 70%. U nebankovních společností nemusíte mít čistý registr dlužníků. Záznam v registru by neměl být překážkou. Získáte peníze a ty můžete využít jakýmkoliv způsobem.

U americké hypotéky nemusíte peníze vkládat pouze do bydlení nebo na rekonstrukce. Můžete s nimi zaplatit cokoliv. Pořídíte si nové spotřebiče do domácnosti, nové vybavení do ložnice, dětský pokojíček dětem, zaplatíte dluhy, starou špatnou půjčku, nebo exekuce. Vyplatíte bratra z podílu na bytě, který Vám zůstal po rodičích, nebo budete jen platit dětem školu. Pořídíte si nový automobil nebo odjedete na dlouhou dovolenou.

slečna na sedačc

Doba splatnosti Vám vyhoví podle potřeby, nejdéle může být nastavená na 30 let. Můžete počítat také s nízkou úrokovou sazbou, která Vám měsíční splátku o moc nenavýší. Díky tomu budete splácet každý měsíc pouze nízkou splátku.

Leasing

Pro začátek stačí informace, že financování pořízení dlouhodobého majetku pro firmu a to právě prostřednictvím leasingu je velmi blízké formě bankovního úvěru. Z toho důvodu se označuje jako alternativní forma financování. Do této skupiny finančních zdrojů patří také ještě faktoring, ten má využití při odkupu pohledávek. Uvedený leasing umožňuje podniku, aby užíval majetek, aniž by musel použít vlastní finanční zdroje. A navíc poplatky za užívání tohoto majetku jsou daňově uznatelným nákladem. peníze mince.jpgPředmět leasingu zůstává majetkem leasingové společnosti a firma, která je vlastně nájemce ho využívá k plnění podnikatelského plánu. Firma pořizuje dlouhodobý majetek formou pronájmu, a s cílem, že ho odkoupí po ukončení doby pronájmu. Co vlastně dlouhodobý majetek je, jaká má kritéria? Takže jakodlouhodobý majetek se označuje ten, který je používán po dobu delší než je doba jednoho roku, a navíc se postupně opotřebovává. Dělí se na tři základní typy a to na majetek hmotný, nehmotný a na finanční. Hmotný jsou budovy, stroje, dopravní prostředky, oblečení, nehmotný mohou být obchodní značky a licence. Finanční majetek jsou například dluhopisy a akcie.výhoda podnikání.jpg

Jak to je se žádostí o leasing?

Uvedenéfinancování formou finančního leasingu patří k hodně rozšířeným. Podnikatel musí předložit žádost o poskytnutí financování a to včetně příloh. Jaké přílohy to budou, se liší podle předmětu leasingu. Například pokud žádáte o financování pořízení strojního zařízení, tak se požaduje výpis z obchodního rejstříku, dále seznam společníků popřípadě hlavních akcionářů. Dokládá se podnikatelský záměr včetně finančního plánu po dobu trvání financování. Předkládají se také roční uzávěrky jednak za dvě uzavřená účetní období a roční účetní uzávěrka za běžné účetní období. Dále se předkládá přehled závazků s uvedením dlužníků a věřitelů, dále přehled aktuálních úvěrových a leasingových smluv, čerpaných půjček a dokládá se také zajištění odbytu.